05. – 06. studenog 2020. u Zagrebu

Conference Themes

Glavni ciljevi i neke od tema konferencije su, s jedne strane, upoznavanje sa strategijama i programima pojedinih država prema svojim iseljenicima, a s druge strane odnos dijaspore prema zemlji svog porijekla.

Predložene teme:

1. Odnosi dijaspora – vlada

2. Državna politika i praksa prema dijaspori

3. Povratak iseljenika i njihova integracija u zemlju porijekla – uspjeh ili promašaj

4. Direktna ulaganja dijaspore

5. Utjecaj dijaspore na domovinu ili zemlju porijekla

6. Iseljenički turizam

7. Dijaspora u međunarodnim odnosima

8. Dijaspora kao čimbenik sigurnosti

9. Dijaspora – mediji, radio-programi , novine i publikacije 10. Iseljenička književnost