05. – 06. studenog 2020. u Zagrebu

Submit an abstract

INSTRUCTION FOR ABSTRACT SUBMISSION

1. Register your attendance using our online form

2. Email your abstract to the conference organisers:  marinsopta@hotmail.com or  tanja.troselj@gmail.com by July 15, 2019 OR submit your abstract when you register using the online form.

Abstracts are not to exceed 200 words. 


Glavni ciljevi i neke od tema konferencije su, s jedne strane, upoznavanje sa strategijama i programima pojedinih država prema svojim iseljenicima, a s druge strane odnos dijaspore prema zemlji svog porijekla.

Predložene teme:

1. Odnosi dijaspora – vlada

2. Državna politika i praksa prema dijaspori

3. Povratak iseljenika i njihova integracija u zemlju porijekla – uspjeh ili promašaj

4. Direktna ulaganja dijaspore

5. Utjecaj dijaspore na domovinu ili zemlju porijekla

6. Iseljenički turizam

7. Dijaspora u međunarodnim odnosima

8. Dijaspora kao čimbenik sigurnosti

9. Dijaspora – mediji, radio-programi , novine i publikacije 10. Iseljenička književnost


The conference organisers would like to emphasise that presenters have the opportunity to present on a different theme that is related to the general purpose.