05. – 06. studenog 2020. u Zagrebu

Pošaljite sažetak

Upute za slanje sažetaka

.

1. Prijavite se uz pomoć naše on-line pristupnice

2. Pošaljite svoj sažetak na e mail: marinsopta@hotmail.com ili tanja.troselj@gmail.com najkasnije do 15. kolovoza 2019. ili prijavite svoj sažetak prilikom registracije putem on-line pristupnice. Sažeci trebaju sadržavati najviše 200 riječi. 

.

Glavni ciljevi i neke od tema konferencije su, s jedne strane, upoznavanje sa strategijama i programima pojedinih država prema svojim iseljenicima, a s druge strane odnos dijaspore prema zemlji svog porijekla.

.

Predložene teme:

1. Odnosi dijaspore prema Vladi

2. Državna politika i praksa prema dijaspori

3. Povratak iseljenika i njihova integracija u zemlju porijekla – uspjeh ili promašaj

4. Direktna ulaganja dijaspore

5. Utjecaj dijaspore na domovinu ili zemlju porijekla

6. Iseljenički turizam

7. Dijaspora u međunarodnim odnosima

8. Dijaspora kao čimbenik sigurnosti

9. Dijaspora – mediji, radio-programi , novine i publikacije

10. Iseljenička književnost


Organizatori obavještavaju izlagače da je moguće izložiti i neku drugu temu, osim ponuđenih, ukoliko je u vezi sa glavnom temom Konferencije.