05. – 06. studenog 2020. u Zagrebu

Pošaljite sažetak

Upute za slanje sažetaka

.

1. Prijavite se uz pomoć naše on-line pristupnice (Prijavite se)

2. Pošaljite sažetak svog predavanja i kratku biografiju. Sažetak mora sadržavati: naslov rada, ime i prezime autora, instituciju koju predstavljate, koncept do 250 riječi te 5-7 ključnih riječi na e mail: marinsopta@hotmail.com ili tanja.troselj@gmail.com najkasnije do 30. travnja 2020. ili prijavite svoj sažetak prilikom registracije putem on-line pristupnice. Radni jezici konferencije su hrvatski i engleski. Radovi s Kongresa naknadno će biti objavljeni u tiskanom Zborniku.


Glavne teme kongresa: 


1. Odnos rada i poduzetništva u procesu povratka 
2. Institucionalna potpora povratku 
3. Povratništvo u povijesnoj perspektivi 
4. Obrazovanje i povratak mladih 
5. Kulturna politika i identiteti kao dio povratka 
6. Demografski aspekti povratka 
7. Uloga Katoličke crkve u očuvanju identiteta 
8. Očuvanje hrvatskog nacionalnog identiteta u iseljeništvu kroz crkvu, kulturu, jezik, sport 

Želimo istaći da organizator ostavlja mogućnost svakom sudioniku konferencije da prijavi temu po svojoj volji i interesu.