05. – 06. studenog 2020. u Zagrebu

Dijaspora i Domovina
Strategija zajedničkog razvoja

U današnjem globaliziranom svijetu svjedočimo, kao nikad prije u povijesti, kako dijaspore igraju važnu ulogu u političkom, ekonomskom, kulturnom, vjerskom, društvenom i sportskom životu zemalja iz kojih potječu.

Pridružite se interdisciplinarnoj grupi znanstvenika, profesionalaca i poslovnih ljudi u raspravi i traženju rješenja navedenih pitanja.

  PRIJAVITE SE!  


KLJUČNI DATUMI

O KONFERENCIJI

15. 7.2019.

Rok za slanje sažetaka


10-11.10.2019.

2. Međunarodna konferencija – Dijaspora i domovinaORGANIZATOR:
SUORGANIZATORI:Danas globalno svjedočimo jednoj novoj pojavi, a to je da nikada dosad u povijesti čovječanstva dijaspora nije igrala i imala veću ulogu u društveno političkom, gospodarskom, kulturnom, vjerskom i sportskom životu zemalja svog porijekla. Sama činjenica da više od 244 milijuna ljudi živi van zemlje u kojoj su rođeni, da oni šalju godišnje više od 600 bilijuna dolara u novčanim doznakama u zemlje svog porijekla, na najbolji način govore o potencijalu njezinih članova. I pored činjenice da i dan danas glavni fokus odnosa između dijaspore i domovine je baziran na novčanim doznakama, ipak postoje primjeri kako pripadnici dijaspore mogu svojim aktivnim sudjelovanjem i angažmanom uvelike doprinijeti napretku i uspjesima svoje domovine kako na unutrašnjem tako i na vanjskom polju.

 Jedan takav primjer koji na najbolji način ilustrira veliki doprinos ekonomskom oporavku i procvatu svoje domovine predstavljaju čileanski imigranti koji su završili svoje školovanje na poznatoj ekonomskoj školi u Chicagu, i koji su se na poziv diktatora Pinocheta vratili u svoju domovinu kako bi primijenili stečeno znanje kroz praksu. Najviše zahvaljujući njima, Čile je u vrlo kratkom vremenu uspio doživjeti veliki ekonomski procvat. Svjetsko nogometno prvenstvo odigrano prošlog ljeta u Rusiji pokazalo je ponovo na jedan drugi način doprinos dijaspore zemlji svog porijekla. Naime, velik broj nacionalnih momčadi imao je u svojim sastavima članove dijaspore. Najbolji primjer je nacionalna momčad Hrvatske, jednog od finalista prvenstva, čiji su tim sačinjavale dvije trećine igrača rođenih izvan Republike Hrvatske. Ovi primjeri na najbolji način manifestiraju s jedne strane snagu i moć dijaspore, a s druge strane njezin potencijal i ulogu koja ona može imati u razvojnoj strategiji zemalja svog porijekla. Nakon sloma i nestanka komunizma, raspada bivšeg SSSR, i stvaranja novih ili obnove starih demokratskih država u jugoistočnoj Europi, svjedočimo u zadnjih nekoliko godina odlasku milijuna građana Poljske, Bugarske, Rumunjske, Hrvatske i ostalih država bivše Jugoslavije, Grčke i drugih, u razvijene zapadne demokratske zemlje svijeta. Suočene s novonastalim prilikama države su preko noći bile, i još su danas, prisiljene osmisliti državne strategije, različite programe kooperacije, usmjerene prema svojim dijasporama, umjesto da patroniziraju iseljenike što većina država radi. Dijaspora danas može igrati još značajniju ulogu nego prije u izgradnji mosta između nje i domovine. Vijeće europske parlamentarne skupštine (Parliamentary Assembly Council of Europe), usvojio je 2015. god. Rezoluciju 2043, koja nosi naslov Democratic participation for migrant diasporas. Između ostalog rezolucija predlaže da njezini članovi usvoje programe koji će uključiti pripadnike dijaspore u politički život, preispitati državne zakone s ciljem da usvoje specijalne položaje za članove dijaspore u njihovim zemljama porijekla i pomognu proces povratka gdje je on moguć, i da promoviraju doprinos članova dijaspore njihovim zemljama porijekla kroz korištenje njihovog znanja, školovanja i iskustva. Glavni ciljevi i neke od tema konferencije su, s jedne strane, upoznavanje sa strategijama i programima pojedinih država prema svojim iseljenicima, a s druge strane odnos dijaspore prema zemlji svog porijekla.

Predložene teme: 1. Odnosi dijaspora – vlada
2. Državna politika i praksa prema dijaspori
3. Povratak iseljenika i njihova integracija u zemlju porijekla – uspjeh ili promašaj
4. Direktna ulaganja dijaspore
5. Utjecaj dijaspore na domovinu ili zemlju porijekla
6. Iseljenički turizam
7. Dijaspora u međunarodnim odnosima
8. Dijaspora kao čimbenik sigurnosti
9. Dijaspora – mediji, radio-programi , novine i publikacije
10. Iseljenička književnost Želimo istaći da organizator ostavlja mogućnost svakom sudioniku konferencije da prijavi temu po svojoj volji i interesu.
   
Prethodne Konferencije i Kongresi
:

The History of Croatian Political Emigration in the 20th Century: https://www.hkv.hr/hrvatski-tjednik/31326-g-boric-nikad-dosta-saznanja-o-hrvatskoj-politickoj-emigraciji.html

https://matis.hr/vijesti/povijest-hrvatske-politicke-emigracije-u-20-stoljecu/

Third Croatian Diaspora Congress, Osijek, 2018: https://www.total-croatia-news.com/the-croatian-diaspora/29411-3rd-croatian-diaspora-congress-opens-in-osijek-tomorrow


1st International Conference – Disapora Tourism, Zadar, 2017, PRVA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ISELJENIČKI TURIZAM – GLOBALNA I NACIONALNA PERSPEKTIVA  
http://www.businessin.hr/vijesti/9-hrvatska/3615-iseljenicki-turizam-globalna-i-nacionalna-perspektiva-konferencije

Second Croatian Diaspora Congress, Šibenik, 2016 
https://matis.hr/en/news/second-croatian-diaspora-congress/

https://www.total-croatia-news.com/the-croatian-diaspora/29412-croatian-diaspora-congress-interview-with-don-markusic-president-of-acap-zagreb-chapter

First Croatian Diaspora Congress Zagreb, 2014 https://studiacroatica.blogspot.com/2014/06/hrvatski-iseljenicki-kongres-program-23.html
 https://kamenjar.com/hrvatski-iseljenicki-kongres-2014-zagreb/