05. – 06. studenog 2020. u Zagrebu

Povratak
stvarnost ili utopija

nakon prvoga Hrvatskog iseljeničkog kongresa, održanog 2014. u Zagrebu, zatim drugog HIK-a iz 2016. održanog u Šibeniku, trećeg HIK-a iz 2018. održanog u Osijeku, kad su u pitanju veze hrvatskog iseljeništva s domovinom, napose gospodarski, kulturni, politički i drugi odnosi, kao jedno od ključnih nametnulo se pitanje povratništva hrvatskih iseljenika, kojem posvećujemo četvrti Hrvatski iseljenički kongres 2020. u Zagrebu.


 PRIJAVITE SE!


KLJUČNI DATUMI

O KONGRESU

30. 4. 2020.

Rok za slanje sažetaka


3. -5. 7. 2019.

4. Hrvatski isljenički kongres


ORGANIZATOR:
SUORGANIZATORI:Ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu
Hrvatska matica iseljenika
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Ekonomski fakultet u Osijeku
Institut za migracije i narodnosti
Poliklinika Bagatin
Association of Croatian American Professionals 
Icarus
Hrvatska se danas, više nego ikad, suočava s brojnim demografskim i društveno-gospodarskim izazovima u najširem smislu te riječi. Iako se kao zemlja nalazi na imigracijskome kontinentu, dosadašnja iskustva pokazala su da su jedini realni migracijski izvor za ublažavanje negativnih demografskih trendova njezini iseljeni građani i njihovi potomci.

Iseljenici su generacijama prenosili u druge zemlje svoj biološki, profesionalni i kulturni potencijal obogaćujući time zemlje useljenja. Međutim, kroz dugu iseljeničku povijest Hrvatske uvijek su postojali i povratnički tokovi različitog intenziteta i raznolikih iskustava i uspjeha. Osim emotivnih i nostalgičnih motiva, povratnike mogu uz ekonomske čimbenike, privući određeni elementi kvalitete života (sigurnost, mirniji, opušteniji način života, krajolik, klima i dr.). Povratništvo je složen proces koji objedinjuje emigracijsko i imigracijsko iskustvo, kao i iskustvo povratne migracije, i ne može ga se promatrati izvan hrvatskoga društvenog, političkog i gospodarskog konteksta.

Održivost povratka ovisi o brojnim čimbenicima, poput aktivne uloge državnih institucija, pravnog okvira, postojanja i provedbe usmjerenih javnih politika, ekonomskih prilika, zatim obiteljskih prilika, ali i o uloženim naporima povratnika i potomaka iseljenika u što uspješniju integraciju u hrvatsko društvo. Iskustvo povratnika specijaliziranih znanja može biti snažan impuls za razvoj hrvatskoga gospodarstva, a da bi se iskoristio postojeći potencijal, potrebne su brze i konkretne mjere za njihovo privlačenje. Želja nam je ovim kongresom otvoriti prostor u znanstvenom dijelu Kongresa za interdisciplinarnu i multidisciplinarnu analizu povratništva te omogućiti iznošenje iskustava i praksi u stručnome dijelu kongresa. Ovakav pristup nosi potencijal otkrivanja informacija od iznimne važnosti, koji se potom mogu koristiti u strateškom planiranju javnih politika i rješavanju aktualnih problema povratništva.

Glavne teme kongresa:

1. Odnos rada i poduzetništva u procesu povratka                                                                                         
2. Institucionalna potpora povratku
3. Povratništvo u povijesnoj perspektivi
4. Obrazovanje i povratak mladih
5. Kulturna politika i identiteti kao dio povratka
6. Demografski aspekti povratka
7. Uloga Katoličke crkve u očuvanju identiteta
8. Očuvanje hrvatskog nacionalnog identiteta u iseljeništvu kroz crkvu, kulturu, jezik, sport

Popis tema ne ograničava vas da iz svoje discipline, zanimanja, kompetencije sami predložite i neku novu temu. Radni jezici konferencije su hrvatski i engleski.
Prethodne konferencije i kongresi
:

The History of Croatian Political Emigration in the 20th Century: https://www.hkv.hr/hrvatski-tjednik/31326-g-boric-nikad-dosta-saznanja-o-hrvatskoj-politickoj-emigraciji.html

https://matis.hr/vijesti/povijest-hrvatske-politicke-emigracije-u-20-stoljecu/

Third Croatian Diaspora Congress, Osijek, 2018: https://www.total-croatia-news.com/the-croatian-diaspora/29411-3rd-croatian-diaspora-congress-opens-in-osijek-tomorrow


1st International Conference – Disapora Tourism, Zadar, 2017, PRVA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ISELJENIČKI TURIZAM – GLOBALNA I NACIONALNA PERSPEKTIVA  
http://www.businessin.hr/vijesti/9-hrvatska/3615-iseljenicki-turizam-globalna-i-nacionalna-perspektiva-konferencije

Second Croatian Diaspora Congress, Šibenik, 2016 
https://matis.hr/en/news/second-croatian-diaspora-congress/

https://www.total-croatia-news.com/the-croatian-diaspora/29412-croatian-diaspora-congress-interview-with-don-markusic-president-of-acap-zagreb-chapter

First Croatian Diaspora Congress Zagreb, 2014 https://studiacroatica.blogspot.com/2014/06/hrvatski-iseljenicki-kongres-program-23.html
 https://kamenjar.com/hrvatski-iseljenicki-kongres-2014-zagreb/