05. – 06. studenog 2020. u Zagrebu

Kontakti

 CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE HRVATSKOG ISELJENIŠTVA

..ADDRESS

..Trsje 21 E

..HR – 10000 Zagreb

..BROJ TELEFONA

..+385 98 319 474              | +385 91 2019 426 

..EMAIL

..marinsopta@hotmail.com | tanja.troselj@gmail.com 

..MB: 4487397 OIB: 86000326458

..BANKA: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d

..SWIFT / BIC: ESBCHR22

..BROJ RAČUNA: 1100768892             IBAN: HR2924020061100768892